Pravidla Facebookové soutěže

1. Soutěž organizuje společnost iPILOT s.r.o., se sídlem Zborovská 620/47, 150 00 Praha 5, IČ: 27409830, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 110590 (dále jen „iPILOT“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem zboží či služeb společnosti iPILOT.

2. Soutěž trvá od 3.5.2014 do 31.5.2014 do 14:00. Soutěží se o Romantický zážitek s lahví šampaňského zdarma.

3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít profil. Účastníkem soutěže se stane každý, kdo zároveň udělí “To se mi líbí” naší firemní stránce (https://www.facebook.com/iPILOT.CZ).

4. Soutěž je založena na reakci na konkrétní příspěvek, tedy uživatel se stává soutěžícím udělením komentáře ke konkrétnímu příspěvku týkajícímu se daného zážitku.

5. Posledním krokem k zisku zážitku je ke svému komentáři získat alespoň 10 “To se mi líbí”. Ti, kteří udělí „To se mi líbí“ konkrétnímu příspěvku zároveň musí udělit „To se mi líbí“ naší firemní stránce (https://www.facebook.com/iPILOT.CZ).

6. Vítěz daného zážitku musí splňovat všechna kritéria uvedená výše a bude vybrán na základě originality svého příspěvku. Originalitu a vtip vítězného příspěvku vyhodnotí interní komise společnosti iPILOT, s.r.o.

7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém profilu a po získání jeho kontaktních údajů mu bude výhra zaslána na kontaktní adresu.

8. Vítězem soutěže se může stát pouze jedna osoba. Každý soutěžící se může účastnit pouze jedním komentářem. Pokud se soutěžící zúčastní vícekrát, bude ze soutěže vyřazen. Nevhodné a neslušné příspěvky budou mazány ihned.

9. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

10. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

11. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

12. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže společnosti iPILOT souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.flyipilot.cz, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti iPILOT souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Firma na zážitky. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena.

13. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.flyipilot.cz.

14. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

15. Soutěž organizuje společnost iPILOT, s.r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

Back

Kontaktujte nás na WhatsApp
Poslat přes WhatsApp
Paste your AdWords Remarketing code here
There are no products